Náš tým

NÁŠ NOVÝ TÝM

Předsedkyně:         Maria Pečálková
Místopředsedkyně: Ilonka Juroszková
Hospodářka:           Blanka Chylková
Jednatelka:              Maria Gromanová
Kulturní referent:      Květuše Turková

 

Členové:
Jaroslava Adamová, Eva Dvořáková, Jana Chrastinová, Miluše Szostoková, Věra Šostáková, Věra Volná

 

 
Kontrolní komise:
Blažena Meixnerová, Jaroslava Havlíková, Marta Serafínová